Ogłoszenia

Prace związane z remontem posadzki w kościele zmusiły nas do przeniesienia uroczystości jubileuszowych na 2017 rok. Prace ziemne rozpoczęto 18 lipca 2016 roku. Przeprowadzono je pod nadzorem archeologicznym. Dzieło to zostało zlecone archeologowi p. Robertowi Tomaszewskiemu. Dokumentację archeologiczną zakończono 22 września 2016 roku, za którą zapłacono 5000 zł. Wdzięczni jesteśmy wszystkim, którzy pomogli w tej remontowej inwestycji. Naszym parafianom, którzy odpowiadając na apel 3 niedzieli miesiąca - od początku roku uzyskano kwotę 17 275 zł., dodatkowo na konto parafialne odłożono 26 416 zł., w tym ofiary 2 000 zł. od czterech ofiarodawców indywidualnych. Władzom Starostwa Mogileńskiego - dotacja w kwocie 25 000 zł.; Władzom Gminy Mogilno - także dotacja w kwocie 25 000 zł.; Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa kujawsko-pomorskiego - przeznaczył kwotę 50 000 zł. Oraz Konserwatorowi Zabytków z Bydgoszczy, który przeznaczył kwotę 8 000 zł. Projekt i kosztorys prac wyceniono na sumę 320 886 zł., za który zapłacono 10 000 zł. Dokonano także korekty kosztorysu, za którą zapłacono 3 000 zł. oraz ustalono wspólnie z wyznaczonym przez Marszałka województwa inspektorem nadzoru budowlanego p. Jarosławem Bobkowskim, któremu wypłacono zaliczkę w kwocie 2 000 zł.

W 2016 roku zostały wykonane następujące zadania:

- wykonano posadzkę prezbiterium kościoła oraz założono marmur,

- wykonano remont posadzki nawy głównej kościoła etap pierwszy i pozostawiono tzw. świadka ze starej posadzki w kaplicy Matki Bożej.

Koszt pierwszego zadania - 56 032 zł i 40 gr. - na który składają się dotacje Starostwa, Gminy oraz wkład własny parafii.

Koszt drugiego zadania - 71 428 zł i 57 gr. - na który składają się dotacje z Urzędu Marszałkowskiego, Konserwatora Zabytków oraz wkład własny parafii. 30 września 2016 roku zapłacono pierwszą fakturę wystawioną przez firmę NOWOCHEM na kwotę 25 000 zł. - zrobiono to z dotacji Pana Starosty. Pozostałe wynagrodzenie za prace zrealizowano po protokularnym odbiorze prac przez wyznaczone komisje z państwowych Urzędów. Zakończono prace w dniu 30 listopada. Całą Wspólnotę Parafialną gorąco proszę o modlitewne wsparcie i powierzenie naszych wspólnych spraw wstawiennictwu Matki Bożej oraz św. Mateusza - naszego Patrona.

                                                                            Ks. Proboszcz

 

Zapytanie ofertowe

Druk oferty

 

Ogłoszenie o wyniku