Rok duszpasterski 2017 - 2018

Jesteśmy napełnieni

Duchem Świętym

 

100 - lecie odzyskania

przez Polskę Niepodległości

11 LISTOPADA

1918 - 2018