Rok Duszpasterski 2019/2020

"Wielka tajemnica wiary"